Reglement Vogelschieten

Reglement Vogelschieten – Schutterij Hummelo

 1. Deelname vogelschieten: Schutters dienen woonachtig te zijn in Hummelo, dan wel (historisch) verbonden te zijn met ons dorp. Leden en dirigent van muziekvereniging “Hummelo en Keppel”, intekenaren en commissieleden kunnen eveneens deelnemen.
 2. Er wordt strikt persoonlijk geschoten, dit geschiedt na het betalen van het inschrijfgeld en het laten vastleggen van uw ID bewijs, paspoort of rijbewijs. Niemand kan dus voor een ander persoon schieten.
 3. Het inleggeld voor de Schutters die niet op de lijst tekenen (die dus niet meelopen), wordt door de Oversten vastgesteld.
 4. De volgorde der schutters wordt door loting vastgesteld.
 5. Personen jonger dan 16 jaar mogen niet meelopen en niet schieten.
 6. Deelname is geheel voor eigen risico. Dit geldt ook voor toeschouwers achter de hekken.
 7. De schutters die aan de optocht meedoen moeten gekleed zijn in een groene Schuttersjas, witte pet met rood gele bies, witte broek, een witte blouse en een zwarte stropdas. De jas en pet krijg je tegen borg mee in bruikleen en moeten dus met respect behandeld worden.
 8. Houd de kleding gedurende dag netjes en gedraag je tijdens de rondgang. Schutters die de middagoptocht niet mee maken, worden genoteerd en kunnen het volgende jaar niet mee lopen en niet schieten.
 9. De Romp van de vogel is Koningsprijs en moet er in z’n geheel worden afgeschoten. De kop is de 2e prijs, de rechtervleugel 3e prijs, de linkervleugel 4e prijs en de Staart de 5e prijs. De 2e tot en met de 5e prijs is rood/wit/blauw geverfd. Het rood en het wit moet er afgeschoten zijn om in aanmerking te komen voor de prijs.
 10. Indien een schutter een prijs heeft geschoten en in een andere ronde nog een prijs schiet, komt hij/zij alleen in aanmerking voor de hoogste prijs. De andere prijs wordt verloot.
 11. Wanneer het er naar uitziet dat de eindtijd van 15.00 uur wordt overschreden, zullen de Oversten samen beslissen welke deelnemer het laatste schot zal lossen.
 12. Een schutter kan meerdere malen achter elkaar Koning zijn.
 13. De Koning/Koningin is verplicht een partner de kiezen om de Koninginneprijs in ontvangst te nemen.
 14. Indien de Romp er binnen de eerste ronde wordt afgeschoten, wordt hij niet toegekend tenzij alle onderdelen eraf zijn. De resterende delen worden verloot. Als er geen delen meer aan de Romp zitten, dan is de schutter WEL koning.
 15. Wanneer de Romp er in de tweede (of volgende) ronde wordt afgeschoten en er bevindt zich nog een onderdeel aan, dan wordt deze aan de volgende schutter toegekend. Zitten er meerdere delen aan, dan wordt deze verloot.
 16. Indien de vogel er niet afgeschoten wordt, dan zal de vogel verloot worden. De loting vindt als volgt plaats: er worden evenveel nummers gemaakt als er schutters zijn. Het eerste nummer dat wordt getrokken is de Koningsprijs en de eventueel resterende delen worden op dezelfde manier op volgorde verloot. Bij loting doen alleen diegenen mee die ook hebben geschoten.