Reglement Ringsteken te Paard

Reglement Ringsteken te Paard – Ruiterij Hummelo

 1. Deelname Ringsteken: deelnemers dienen woonachtig te zijn in Hummelo, dan wel (historisch) verbonden te zijn met ons dorp. Leden en dirigent van muziekvereniging “Hummelo en Keppel”, intekenaren en commissieleden kunnen eveneens deelnemen.
 2. Er wordt strikt persoonlijk gestoken. Niemand kan dus voor een ander persoon steken.
 3. Het inleggeld voor de deelnemers die niet op de lijst tekenen of meelopen in de rondgang, wordt door het bestuur vastgesteld.
 4. Er is geen volgorde van deelname. Indien de eerste ronde nog niet voorbij is kunt u zich melden bij het bestuur voor deelname.
 5. Deelname vanaf 16 jaar. Indien lid van een hippische rijvereniging vanaf 15 jaar.
  1. Indien het bestuur niet overtuigd is van voldoende rijkwaliteiten van de deelnemer kunnen zij besluiten over te gaan tot uitsluiting van deelname ten behoeve van de veiligheid van de deelnemer en de toeschouwers.
 6. Bij deelname is het dragen van een cap verplicht. Indien er geen cap wordt gedragen wordt de deelnemer gediskwalificeerd. 
 7. Deelname is geheel voor eigen risico. Dit geldt ook voor toeschouwers.
 8. In de eerste steekronde mag men 2x onder de ring(en) door rijden. Indien raak gestoken heeft diegene zich geplaatst voor de tweede ronde en zijn/haar beurt voorbij.
 9. De lans mag niet worden weggegooid! Deze dient u vast te houden en te overhandigen aan een ander persoon. Indien u de lans weggooit kan u worden gediskwalificeerd en worden uitgesloten van verdere deelname dat jaar. Het bestuur beslist ter plaatsen en deelt dat publiek mee.
 10. Er wordt gestart met de strijd om de Eerste Ruiterkoning(in). Iedereen die raak steekt gaat een ronde verder, wie mist valt af. Net zo lang totdat er 1 persoon overblijft. Diegene mag zich Eerste Ruiterkoning(in) van dat kermis jaar noemen.
 11. Daarna wordt, door de deelnemers afgevallen in de voorlaatste ronde(n), bepaald wie de Tweede – en Derde Ruiterkoning(in) is. Dit gebeurt wederom door onderling te kampen.
 12. Aansluitend wordt de strijd om de Aanvoerdersprijs gereden. Alleen ruiters die deelgenomen hebben aan de rondgang als Ruiter kunnen hiervoor in aanmerking komen. De winnaar van de Aanvoerdersprijs wordt wederom bepaald door onderling te kampen. Diegene die als laatste overblijft mag zich dat jaar Aanvoerd(st)er van de Ruiterij van Hummelo noemen.
 13. De grootte van de af te steken ring(en) en het aantal ringen per ronde wordt bepaald door het bestuur. Dit doen zij voorafgaand aan de start van iedere ronde.
 14. Een deelnemer kan maar voor 1 prijs in aanmerking komen.
  1. Indien er door het bestuur wordt bepaald dat de strijd om de aanvoerdersprijs eerder wordt gereden dan het koningssteken en de uiteindelijke Aanvoerder zich ook 1e, 2e, of 3e koning mag noemen wordt de winnaar van de Aanvoerdersprijs opnieuw bepaald onder de overbleven deelnemers van de winnende ronde.
 15. De Eerste – en Tweede Koning(in) van de Ruiterij zijn verplicht een Partner uit te kiezen en mogen tijdens de rit naar het Tuinhuis plaats nemen in de koets. De Derde Koning en de Aanvoerder gaan ter paard naar het Tuinhuis.
 16. Men gaat in galop onder de ring door. Indien men in een andere gang onder de ring doorgaat en er wordt raak gestoken, bepaalt het bestuur of deze wordt geteld.
 17. Een deelnemer kan meerdere malen achter elkaar Koning(in) of Aanvoerd(st)er zijn.
 18. Wanneer het er naar uitziet dat de eindtijd van 15.00 uur wordt overschreden, beslist het bestuur of en welke prijzen worden verloot.
 19. Het bestuur kan besluiten af te wijken van dit reglement. Dit kan, indien gemotiveerd, voorafgaand aan een ronde.