Programma

Bekijk hier het volledige digitale programmaboekje 2021.

Zondag 5 september 2021


12.00 uur

Puzzeltocht per fiets

Traditiegetrouw wordt het volksfeest begonnen met een puzzeltocht per fiets door de gezellige dorpskern en het mooie buitengebied van Hummelo.
Deelname is mogelijk voor groepjes van zo mogelijk 2-6 personen. De tocht is dusdanig opgezet, dat het hele gezin er met plezier aan kan deelnemen. De start van de puzzeltocht is bij café-zaal ‘FF naar Steef’. In verband met de F1 race op Zandvoort kan er vanaf 12.00 uur al gestart worden.

 • De aanvang is om 12.00 uur
 • Inschrijven is mogelijk vanaf 11.45 uur
 • Inschrijfgeld bedraagt € 2,50 per meefietsend persoon,
  kinderen basisschool gratis deelname
 • De tocht gaat deels over onverharde wegen

Zodra de laatste deelnemers zijn binnengekomen, zal er door de jury koortsachtig worden gewerkt om de uitslag zo snel mogelijk boven water te krijgen. De jury streeft ernaar om ca. 17.00 uur de juiste route aan u bekend te maken. Aansluitend hieraan vindt de prijsuitreiking plaats. Na afloop van de prijsuitreiking zal er bij FF naar Steef tot in de kleine uurtjes een feestelijke invulling
gegeven worden aan de eerste kermisdag.

Maandag 6 september 2021


19.30 uur

Vogel wegbrengen

Om 19.30 uur wordt de vogel onder begeleiding van muziekvereniging Hummelo en Keppel naar het kermisterrein gebracht. Het vertrek is vanaf basisschool De Woordhof en de route is Keppelseweg – Dorpsstraat – van Heeckerenweg – kermisterrein.
Tijdens de optocht naar het kermisterrein zullen de huidige Schutterskoning en de huidige eerste Ruiterskoning in de koets meerijden. Na afloop van deze ceremoniële plechtigheid zal de optocht onder begeleiding van muziekvereniging Hummelo en Keppel naar café-zaal ‘FF naar Steef’ voeren, waar u een uiterst aangenaam voorproefje op het aanstaande volksfeest kunt nemen.
De zojuist weggebrachte vogel zal goed worden nat gemaakt met een lekker stukje opzwepende muziek. De kermis vieren gebeurt dus niet alleen op de dinsdag en woensdag, maar ook op maandag gaat het dak er met de Hummelse Kermis al af!

Dinsdag 7 september 2021


12.30 uur

Verzamelen van de deelnemers aan de optocht

De deelnemers aan de optocht verzamelen zich op de Dorpsstraat (grote wagens, ter hoogte van de Gouden Karper) en Keppelseweg (overige deelnemers). Na aanmelding en inschrijving voor de kerk vindt de keuring door de jury plaats. De Kindercommissie zal stembiljetten uitdelen voor de publieksprijs. De optocht bestaat uit versierde wagens, fietsen, karretjes en lopende groepen of individuele deelnemers. Deze zijn verdeeld in de categorieën grote wagens, groepen, eenlingen en duo’s.
De deelname is gratis en staat open voor kinderen en volwassenen. De commissie stelt een grote deelname erg op prijs! Deelnemers van grote wagens dienen deze zelf te verzekeren!

13.15 uur

Vertrek optocht

Voorafgegaan door muziekvereniging Hummelo en Keppel vertrekt de optocht en deze zal de volgende route volgen: Dorpsstraat, Beatrixlaan, Groeneweg, Keppelseweg, De Brouwerij, JD Pennekampweg,
Dorpsstraat, Van Heeckerenweg.
Om de optocht een goede doorgang te kunnen verlenen, verzoeken wij iedereen om zijn/haar auto te parkeren aan de linkerzijde van de weg, gezien vanuit de richting waar de optocht vandaan komt. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

14.15 uur

Volksspelen

Na de optocht verzamelen we ons zo spoedig mogelijk in de kermisweide, waar spelen zullen worden gehouden voor:

 • Peuters vanaf ca. 2 jaar
 • Leerlingen van de groepen 1 t/m 5
 • Leerlingen van de groepen 6 t/m 8 (zeskamp)

Verder zullen er nog de volgende spelen voor volwassenen worden gehouden (aanmelden op het terrein):

 • Paintballen voor jong en oud
 • Dogcart-rijden voor dames
 • Spel voor volwassenen; aanvang direct na afloop van kinderspelen

Na afloop van de spelen zal er onder begeleiding van muziekvereniging Hummelo & Keppel om ongeveer 17.00 uur worden teruggekeerd naar café-zaal FF naar Steef waar de prijsuitreiking van de spelen en de optocht zal plaatsvinden.

Woensdag 8 september 2021


07.00 uur

Reveille

08.00 uur

Uitreiken ballonnen (vervangend alternatief)

Op het plein van de basisschool worden aan kinderen van 4-12 jaar ballonnen uitgereikt. De ballonnen van deze kinderen zijn voorzien van naamkaartjes. Voor jongere kinderen zijn extra ballonnen beschikbaar.

08.15 uur

Opstellen van Ruiters en Schutters

bij café-zaal ‘FF naar Steef’

08.30 uur

Vertrek rondgang door het dorp

Vanaf de kerk vertrekken Ruiters, Schutters, Bielemans en kinderen, voorafgegaan door muziekvereniging Hummelo en Keppel, naar het Rentmeestershuis. Ouders van alle kinderen worden beleefd verzocht achteraan de optocht aan te sluiten. Bij het Rentmeestershuis zal het vaandel worden geslagen voor de familie van Rechteren Limpurg, waarna de kinderen met ballonnen richting prijsuitreiking gaan op de Spalderkampseweg. Hierna volgt de verdere optocht door het dorp van Ruiters, Schutters en Bielemans, waarbij op diverse plaatsen het vaandel zal worden geslagen.
De plaatsen waar het vaandel wordt geslagen tijdens de rondgang door het dorp, met de richttijden, zijn:

08.45 uur Rentmeestershuis Ruiters + Schutters
09.10 uur Spar Hummelo Schutters
09.10 uur Westhoff Ruiters
09.30 uur Dominee (bij de kerk) Ruiters + Schutters
09.50 uur Hyndendael & Burgemeester Ruiters + Schutters
10.15 uur De Veldhof Ruiters + Schutters
10.40 uur Café-zaal ‘FF naar Steef’ Ruiters + Schutters
11.05 uur HCR ‘De Gouden Karper’ Ruiters + Schutters

09:30 uur

Activiteit voor peuters en kinderen van groep 1 t/m 4

De peuters en kinderen van groep 1 t/m 4 van de basisschool kunnen in De Ruimte genieten van een speciale kindervoorstelling. Omwille van de bezetting is het niet langer mogelijk dat de pedagogisch medewerksters zowel op de peuteropvang als in De Ruimte aanwezig zijn. De ouders van de peuters die graag naar de voorstelling gaan worden verzocht zelf de peuters te begeleiden van school naar, en tijdens de voorstelling. Voor de schoolgaande leerlingen van groep 1 t/m 4 is begeleiding door de leerkrachten aanwezig. De kindervoorstelling zal rond 10.45 uur afgelopen zijn.

09:45 uur

Opdrachtentocht door het dorp

Voor de kinderen van groep 5 t/m 8

11:30 uur

Aanvang volksspelen

In de kermisweide zullen om ca. 11.30 uur na aankomst van de Ruiters en de Schutters de volgende spelen worden gehouden:

 • Vogelschieten
 • Ringrijden te paard
 • Ringrijden per ‘voertuig’
 • Vogelknuppelen voor dames
14:45 uur

Einde volksspelen

Na afloop van de volksspelen zal om ca. 15.00 uur de optocht beginnen naar het ‘Tuinhuis’. Hier worden de prijzen van zowel het ringrijden te paard als van het vogelschieten uitgereikt door A.R.E.L. Graaf van Rechteren Limpurg. Tot besluit van de feestelijkheden op de woensdagmiddag wordt, na terugkomst van het ‘Tuinhuis’, op het bordes van café-zaal ‘FF naar Steef’ nog het vaandel geslagen voor het koningspaar van de Schutters, waarna het officiële gedeelte van het woensdagprogramma is afgelopen.
Direct na het officiële gedeelte is er in de zaal bij ‘FF naar Steef’ voor de kinderen nog de gelegenheid om samen met de Bielemans de ‘Zevensprong’ te dansen.