Kindercommissie

Algemeen

 • Het meedoen aan de activiteiten alsmede het betreden van het terrein waar de activiteiten worden gehouden is zowel voor deelnemers als voor de toeschouwers voor eigen risico.
 • De door de leden van de Kindercommissie uitgereikte kaartjes bestemd voor de draaimolen en/of de autoscooters, moeten op dinsdag worden gebruikt!
 • Aangezien de optochten een belangrijk onderdeel van de feesten vormen, doet de commissie een beroep op alle ouders en kinderen hieraan deel te nemen.
 • Voor de optocht van dinsdagmiddag stelt de commissie geldprijzen beschikbaar.
 • Kinderen uit Hummelo die in groep 1 t/m 8 zitten, maar niet op De Woordhof, mogen uiteraard ook meedoen aan de kinderspelen op dinsdagmiddag en woensdagmorgen.
  • Aanmelden vooraf op De Woordhof.
 • Voor peuters (ouder dan 2,5 jaar) die niet naar SpelerderWijs gaan, geldt hetzelfde op de dinsdagmiddag.
  • Aanmelden vooraf op De Woordhof.

 Zondag

Fietspuzzeltocht

 • Deelname in groepen van 2-6 personen
 • Inschrijving vanaf 12.45 uur – start eerste groep 13.00 uur
 • Kosten voor deelname € 2,50 per persoon.
  • Voor basisschool kinderen is de deelname gratis

Dinsdag

 Volwassenenspel

 • Deelname aan het volwassenenspel is gratis.
 • Vereiste samenstelling van het team, het te spelen spel en de bijbehorende spelregels worden voorafgaand aan de start van het onderdeel medegedeeld.

Ringsteken per voertuig

 • Deelname bedraagt € 5,00 per persoon.
 • Het voertuig kan per kermis-editie verschillen.
 • Minimale leeftijd om deel te nemen is 16 jaar oud.

Woensdag

Vogelknuppelen voor Dames

 • Deelname bedraagt € 2,50 per persoon.
 • Minimale leeftijd om deel te nemen is 16 jaar oud.