Henk is 10 joar bieleman (lied)

Hebben jullie ’t al geheurd
’t is veur tien joar terug gebeurd
Henkie wier toen bieleman
Doar maakt wi-j now een feestjen van

Refrein:
Dat klopt wi-j wet der alles van
Henk is tien joar bieleman
Dat klopt, dat klopt, wi-j hopt dat Henk der nooit met stopt

Veeartsen:   De veeartsen wordt geconsulteerd
Mond en klauwzeer is geconstateerd
Dokter, woar krig hie die uutslag van
De Hummelse karmis is der debet an
  Refrein
Dominee: Veur de dominee is dit de eerste keer
Hie kan bi-j Henkie in de leer
Want (s)prèaken is ‘m heel niet vremd
Mot soms zelfs worden afgeremd
  Refrein
De Spruit: Dit is café Besselink
Woar Henk onder de tapkraan hink
’t bier dat soetert in zien oor
Dat is now al veur ’t tiende joar.
  Refrein
De Veldhof: Henkie wil niet wieter met
as hie gin brood krig veurgezet
Op de Veldhof maakt ze dat zo kloar
Dat doet ze al veur ’t tiende joar.
  Refrein
Dokter: Wi-j stoat bi-j de dokter veur ’t huus
Henkie is wat zwoar in ’t kruus
Heb i-j doar een drankjen veur
Hie mot den helen dag nog deur.
  Refrein
Meester Boland: Henkie wurt ons völ te wies
Is an’t schaatsen zonder ies
Meister geef ons goeie road
want he wei-t ons onder d’n droad
  Refrein
Krint: Hier bunt wi-j dan bi-j de Krint
Woar een heavig feest begint
Henkie blus de tapkast op
En Kasper die kik of dat wel klop(t).
  Refrein
Enghuizen: Bi-j ’t Tuinhuus stoat wi-j op ’t gres
Zo is ’t ieder joar gewes
Van Kasteelheer Roderick
Krig Henk een ding wat zachjes tikt.
  Refrein
Burgemeester: Burgemeester spits ow oor
Henkie is veur ’t tiende joar
Eerste klas bieleman
Dat is cultuur op ’t hoogste plan.