Bielerap (1988)

’t vaandel wurt geslagen met vaardig rappe hand
veur de waardige bewoners van dit statig pand

Wi-j bunt hier gekommen met de bielewagen
en dit mooie beumken goat wi-j hakken en umzagen

Veur …………… en de zezelfde familieman
bezweert wi-j boze geesten met de schutteri-j en de bieleman

Op verzoek van Bernard, Gert en Ep
doet wi-j now de Biele Rap

Bielemans@1988