Bielemansteksten Hummelse kermis 2017

Rentmeestershuis:

 • Dertien joar lang hef André Ni-jman deur de Bielemans megafoon lopen brallen,
  Moar vandaag zal hi-j veur ut laatst as Bieleman de beumpkes um loaten vallen.
 • De opvolging van “Bak en Broad” hebt wi-j intern op wetten te lossen,
  Want noa een zeer positieve invalbeurt twee joar geleden zal driever Driesnaldo volgend joar as vaste Bieleman deur Hummel hen hossen.
 • As ni-je chauffeur hebt wi-j iemand gevonden die moar net met zien heufd boaven ut stuur uut kan kommen,
  Niemand minder dan Bas Langeweg zal volgend joar de V8 van onze Carla gruuwelijk laten grommen.
 • Tot slot, schutters, geef onze Ni-jman een waardig afscheid en gedraag ow vandaag niet as een stelletje idioten,
  En knap die vogel d’r vol af: wi-j bunt wel kloar met dat eeuwige loten!!!!

Dominee Roth:

 • Hein, de echtgenoot van onze dominee Roth, ok wel genuumd de Domeneer
  Zit met grote regelmoat op de digitale snelweg en trekt op Facebook flink van leer.
 • A-j bunt opgescheept met vier vrouwen in een scheef appartementje,
  Dan begriept wi-j as Bielemans heel goed dat hi-j ok wel ‘ns behoefte hef an een persoonlijk andachtsmomentje.
 • Volgens ons krig hi-j die andacht namelijk niet van onze veurgangster van de Hummelse kerk,
  Onze preakster hef volgens ons alleen moar oog veur auto’s en ri-jdt ieder joar weer in een andere ni-je dikke bak van zo’n Duuts automerk.
 • Doarnoast is onze domina constant bezig um heur werk veur God te innoveren,
  Zo blik dat zi-j een dag per moand noar Amsterdam geet um de nodige spirituele lectuur te absorberen.
 • Wi-j hebt echter ut vermoeden dat d’r doar niet alleen lectuur moar ok andere geestverruumende middelen worden geïnhaleerd,
  Wi-j hopt dan ok dat onze grote roergangster ons dadelijk moar niet op ‘Wiet van de Heer’ serveert..

Veldhof:

 • Dit joar viert Hummels oldste ni-jbouw wiek heur veertig joarig bestoan,
  Moar ut is nog moar de vroag hoelang wi-j hier op dit plein nog ut vaandel zult sloan.
 • Want ondanks herhaalde oproepen van de Bielemans blik al ut importvolk de betekenis van ‘noaberschap’ nog steeds niet te snappen,
  En doarmet is de Hummelse gemuudelijkheid hier dan ok aardig an ut verslappen.
 • Wi-j wilt alle importbewoners dan toch echt noadrukkelijk verzoeken um wel met te doen an de activiteiten rondum de Veldhof-rotonde,
  Want geen koffie en breudjes meer tijdens de rondgang van ons volksfeest is dood en dood zonde!!!

Dokter Mast:

 • De Sonja Bakker van het Keppelse gezondheidsplein lup hele dagen as een tam konien vieze wortels, radijsjes en paprikas noar binnen te proppen,
  Moar zodra d’r b-j de koffiepauze gebak op toafel kump dan is onze Jeroen niet meer te stoppen.
 • Um zien gebaksverslaving te maskeren sport disse gezondheids-goeroe deurum hele dagen as een deurgedraaide idioot,
  Moar bi-j een miniscule schaafwond van een onschuldige valpartij waant dit doktertjen zichzelf meteen half dood.
 • Ok bi-j zien patiënten zat disse kwakzalver d’r de laatste tied wel ‘ns noast en bunt ze gediagnostiseerd met een verkeerde bacil,
  Moar gelukkig is onze Jerommeke sinds disse weak de trotse bezitter van een echte bril.
 • De diagnose van de Bielemans is dat disse geneesheer zich veul meer op de geneugten des leavens mot richten en meer op de Bielemans mot goan lieken,
  Ut wurt namelijk de hoogste tied dat disse sojaboon-hippie plankgas met de schutters met geet zoepen en de Hummelse Kermis deur een roze bril geet bekieken!

Spar van Duuren:

 • Op 22 mei jongstleden heeft Fransje Dennegeur noa 20 joar trouwe dienst as CEO van Hummels grootste warenhuus de slöttel oavergedragen aan Eric en Emiel van Duuren.
  En umdat disse vermogende familie nog meer supermarkten bezit zal Emiel hoofdzakelijk disse toko in Hummel goan besturen.
 • Grootse plannen bunt meteen al ingezet deur op zondag van negen töt twee lös te goan.
  Moar wi-j as Bielemans wilt de heren toch wel verzoeken um niet meteen in grootheidswaanzin deur te sloan.
 • In Hummel bunt wi-j namelijk niet zo heel moeilijk en hebt wi-j moar één grote wens,
  En dat is gemuudelijkheid met interesse veur de medemens.
 • Zet die grootse verbouwplannen moar ff in de koelkast en stop met de umzet van achter de computer te monitoren,
  Wi-j hoeft hier geen zielloze XXL Albert Heijn die wurt bestuurd vanuut een ivoren toren.
 • Ut lik ons deurum veul verstandiger dat de heren van Duuren eerst goed in Hummel goat integreren,
  En dat kunt ze in onze ogen ut beste doen deur vanmiddag onder de vogel de schutters nog een keer op een biertje te trakteren!

Burgermeester Besselink:

 • Noa jaren van zeuren en drammen is ut vandaag dan toch endelijk zover gekommen,
  Dat de vaandelhulde deur onze burgermeister in hoogst eigen persoon in ontvangst wurt genommen.
 • Ut dut ons as Bielemans dan ook deugd dat zi-j oog hef veur de tradities die wi-j as inwoners van Hummel al eeuwen lang beheren,
  En dat onze burgermeister dat now toch eindelijk lik te goan waarderen.
 • Wi-j snapt echter niet weurum onze burgermoeder dit joar pas veur ut eerst anwezig is bi-j ut vaandelsloan,
  Want woar zi-j moar kump pretendeert zi-j een vrouw te wean die graag midden tussen de mensen in wil stoan.
 • De Bielemans wilt Marianne niet geliek afzagen dus veur heur gloort d’r an de horizon nog een klein betjen hoap,
  En volgend joar met de Hummelse Kermis kan zi-j echt bewiezen of zi-j een wolf in schoapskleren is of toch gewoon een lief en zachtaardig schoap!

Hyndendael:

 • Wi-j wetten niet of jullie ut allemoal al hebben geheurd,
  Dit joar is d’r hier bi-j ut Heinekendael wat opmerkelijks gebeurd.
 • De vrouwelijke bewoonsters in dit opvanghuus bunt namelijk kats van ut padje,
  Want sinds kort zit er een mannelijke verpleger met een lauwe washand te wroeten an hun gatje.
 • Ut valt ook op dat de dames op leaftied hier in ene keer steeds meer last hebben van allerlei vage kwalen en gebreken,
  Wi-j hopt dan ook dat verpleger Robbert niet an ut sterk gestegen vrouwelijke libido is bezweken.
 • Wi-j as Bielemans kunt Robbert alleen moar adviseren um de handjes thuus te hollen en geen gekke dingen te bedenken,
  In ut kader van een goede opvoeding lik ut ons namelijk veul verstandiger dat hi-j de döstige schutters now tevreden geet stellen deur heel raps bier te goan schenken.

FF noar Steef:

 • Um tied te bespoaren is d’r binnen de kermiscommissie oaver gesprokken um bi-j minder adressen ut vaandel te sloan,
  Woarop kroegbazin Martine geliek opperde um dan ut adresje hier moar veurbi-j te goan.
 • Die dekselse schutters zoept natuurlijke een gat in hun portomonnee,
  Dus in ut kader van bespoaring vond zi-j dit een uutermate goed idee.
 • Gelukkig stoat wi-j vandaag gewoon hier veur Steef zien bordesje,
  Wi-j as Bielemans geeft de objectieve barkeeper en zien wederhelft namelijk ieder joar graag een lesje.
 • Zo lieken Steef en Martine as vader en moedertje oaver de gezondheid en sloapuren van de Hummelse bevolking te willen waken,
  Deur afgelopen zondag noa de fietstocht al um 11 uur ’s oavonds de muziek te loaten staken.
 • Wi-j as Bielemans wilt Steef dan ok met klem adviseren ‘schoenmaker blief bi-j ow leest’,
  A-j de tapkraan töt in de late uurtjes loat stromen dan wurt de Hummelse Kermis een veul mooier feest!

Krint:

 • Queen Elisabeth is nog steeds op de roze huwelijkswolk an ut bivakkeren,
  En hef met heur romantiek ook de medewerksters Aline en Ingrid töt een huwelijk wetten te inspireren.
 • Hare Majesteit hef heur eigen kleine bruur echter niet töt grootste daden gebracht,
  Want Reinier schittert deur afwezigheid en hef totaal niet an de Hummelse Kermis gedacht.
 • Moeder Rita vond dit ok niet getuugen van goed fatsoen,
  Want zi-j sprak tegen Reinier de vermanende woorden “Hoe ku-j dat now doen?”.
 • Het is Elisabeth doarentegen wel gelukt um heur medewerkers in toom te hollen,
  Richting de Bielemans kump d’r bi-j geen enkel personeelslid moar iets an informatie oaver gebeurtenissen binnen disse herberg uut de mond rollen.
 • Wi-j as Bielemans vindt dat dit alles wel enorm begint te rieken noar censuur,
  Wi-j hopt dan ok dat de Queen zich goed beseft dat ze leiding gif an een koninkrijk en niet an een dictatuur.

André

 • Noa 13 joar Bielemanschap zal André vandaag de zaag in de wilgen hangen,
  En zal Rinaldo de leemte in ut Bieleteam op goan vangen.
 • André zal als stage-dive-koning de Bielemans-boeken in goan,
  Moar hi-j mos noa de krater in de parketvloer bi-j de Krint wel een joartje Bieleman oaversloan.
 • Noa het testen van de hardheid van een deur wist Dreetje d’r ok goed van,
  Zien gebrokken hand betekende veur alle Schutters een joartje ‘Doe de Nijman’!
 • Bi-j de Bielemansauto kwam het las- en constructiewerk op naam van DJ Dré,
  Moar bier drinken èn an zien edele delen krabben waren dingen die hi-j doar nog veul liever dee.
 • Uuteraard mot d’r as andenken an zien Bielemanstied een passend cadeau op schoortsteen prijken,
  En deurum wilt wi-j an disse imposante Bieleman dan ok de ‘Golden Zakkrabber’ uutreiken!
 • Moar veurdat Dreetje dadelijk achter de viskroam mag goan zitten janken,
  Wilt wi-j eerst iedereen hier vroagen um André met een stoande ovatie te bedanken.

Bielemans@2017