Bielemansteksten Hummelse kermis 2013

Rentmeestershuis:

Zoas jullie hebt kunnen leazen in de volksfeestcourant,
is d’r rondum ut volksfeest 2013 ut neudige an de hand.
Wat de één innovatief nuumt, vinden de Bielemans commercieel.
Want an tradities moj niet kommen, da’s een Hummels ritueel!
In ut torentje van de kindercommissie kwam d’r ok een onverwachts besluut. Illegale asfaltboer Gert-Jan Bos stopt noa 12 joar als actief lid en 10 joar veurzitter, noar verluud.
Hi-j hef binnenshuus de piep aan Maarten Rexwinkel gegeven, 
woarvan wi-j hopt dat den wat langer in zien functie zal zitten en niet tevöl innovatie deur voert woarvan wi’j oaverlast zult beleaven.
Jan ‘Pino’ Bolt hef as mister puzzeltocht beslotten um ok moar s te stoppen met zien functie in Hummels’ grootste commissie,
Met nieuw lid Jan Klein Kranenbarg kump d’r weer ruumte veur nieuwe kindercommissie-visie
En met Vlake as vernieuwing van ut onvolprezen bielemansgezelschap,
Hebben wi’j zostraks ut eerste slachtoffer bi’j de Krent onder de biertap
Tot slot kondigen wi’j jullie nog an met groot plezier… 
Ard Rexwinkel is veur de kommende 30 joar onze nieuwe vendelier.
En ondanks alle veranderingen, nieuwe leden, nieuwe kinderen, een nieuwe vaandelzwaaier, een nieuwe bieleman en conclaaf
GELUKKIG HEBBEN WI’J NOGSTEEDS DEZELFDE GRAAF!!!

FIJN VOLKSFEEST!!

Dokter Mast:

Onze geneesheer hef noa 43 leavensjoaren ondanks al zien avontuur en riekdom nog steeds ѐѐn groot verdriet:
Fietsen kan hi-j niet!
Toen hi-j afgeloppen vakantie ff stoer met zoon Gijs op de stang oaver de camping wol crossen,
vloag hi-j as een ware Gijs Jolink met een dubbele salto schroef plat op de bek en kon doarnoa geen ѐѐn tand meer flossen.
De neudige gebrokken spareribs waren veur disse geneesheer een feit.
Ut advies van de Bielemans is dan ok: Jeroen, fiets now us een keer met beleid.
De vrouw des huuzes wol vervolgens as een ware trauma arts ten hulp schieten,
moar toen zi-j een sprint trok stond ze noa een antal meters zelf van de pijn in de boks te drieten.
Een fijne zweepslag maakt meer kapot dan ow lief is!
Dus Jerommeke, hang ow fiets moar in de wolken, want ut gif allѐѐn moar verdoemenis.
De bielemans zollen de bielemans niet zun als ze veur ow gin alternatief hadden bedacht, want per slot bunt wi-j gin halve zolen.
Jerommeke mag met noar ut volgende adres op onze enige echte bielezweefmolen!!!!

Fransje Dennegeur:

Voor Fransje Dennegeur kon dit weleens ut loatste joar zun, dat hi-j as C.E.O het vaandelhulde veur ut Hummelse Sparrenbos in ontvangst zal nemmen.
Want ook al geet alles bi-j disse dorpskruidenier in kannen en kruuken,
Hi-j begint now toch wel echt an zien wel verdiende rust en pensioentje te ruuken.
Dat ut personeel Frans een fijne werkgever vindt is ok de Bielemans niet ontgoan
Want Bianca blik hier ook al 25 joar achter de kassa en de doe-ut-zonder doktersrecept toonbank te stoan.
Bi-j Frans bliekt d’r dan ok helemaol geen teken te zun van de manhaftige crisis, zo hef de informant van de Bielemans loaten wetten.
Want afgeloppen zoaterdag werd ut jubileum van Bianca uutgebreid gevierd en bunt ze met al ut personeel bi-j de Golden Dynasty op kosten van Frans weazen etten!
Tӧt slot kunnen de Bielemans melden dat Frans speciaal veur ut volksfeest noar de kapper is gewest, moar hier helaas al een paar dagen iets van baalt.
Want de kapper is namelijk uutgeschotten met de tondeuse, en hef d’r boaven op zien bolletje völs te völ heur afgehaald!

Domina Roth-Wijnands:

Disse deeltied-domina met golden handen hef veurig joar veur ut eerst kennis gemaakt met ons mooie volksfeest, en dat hef bliekbaar indruk mogen maken.
Zo hef zi-j vandaag de hele dag vri-j genommen en is niet bereikbaar veur heur dagelijkse geestelijke zaken.
Speciaal veur ut volksfeest is zi-j namelijk afgelopen donderdag in het diepste geheim afgereisd noar Borghees in Duutsland, moar wist disse informatie toch uut te loaten lekken.
Onze Domina hef namelijk speciaal peerdri-jles genommen um vanmiddag met te kunnen doen met ringstekken!!!!
Disse preakster is geboren in Almelo, moar hef heur jeugdjoaren versletten in het Friese land,
en is deur heur vader, den bijerdier was, al vrog in menig kerk beland.
Tegenwoordig hebt ze in Hummel zelf twee persoonlijke bijerdieren ingehuurd.
Moar de bielemans bunt dr niet zo bli-j met dat de domina disse klokkenluuders midden in de nacht op pad stuurt.
Want Han van Zadelhof en Ap van Lutzen hebt namelijk twee moand geleden midden in de nacht twee uur lang an de klepels van de kerkklokken lopen trekken,
en dat ze hier hѐѐl Hummel met wakker hielden dat kon ze eigenlijk niks verrekken.
Geachte domina, nog twee tips woarmet de bielemans ow graag bi’j wilt stoan:
ut zal handig zun um de deur van Hummels grootste huus de volgende keer goed af te sluuten veurdat i-j zingend de kerk uut wilt goan.
En… verget dit joar niet, net als veurig joar de ruuters met het hapjes ronddelen oaver te sloan!

Heinekendael:

De bewoners van ut Heinekendael waren begin dit joar onmundig goed te pas,
Zi-j werden namelijk eigenaar van een splinternieuw terras.
Ut personeel kreeg doarintegen hierdeur, noar eigen zeggen, domme pech,
Want umdat iemand hef bepaald dat dat ding iedere oavond mot worden afgeslotten, kunt de zusters pas een half uur noa diensttied een keer weg.
As langer werken now een keer met een personeelsfeest wurdt beloond,
moar zelfs dat schient de directie afgeloppen joar heel stoer te hebben weg gehoond.
En dat terwijl, tot grote vreugde van ut hele Heinekedaal de locatiemanager een promotie hef gemaakt tӧt algemeen directeur van Markenheem,
Stoot een bezuuniging op ut personeel hun toch wel een betjen tegen ut zeere been.
Dus Andrѐ Endeman, nem ow personeel weer ‘s met op stap,
Dan hebt wi-j teminste hier volgend joar ech weer wat te melden en lullen wi-j tenminste niet zo slap!

Victor Ebbersplein:

Op ut ..P…P..P..P..P..P..P..P.PPP.PPP…..PPPPPPPPPP………PPPPPP….PPPPP……PPPPPP……………PPPPPPP………PPPPPP……..PPPPPPP…….PPPPPPP…….PPPPPPP…..PPPPPPPP……..PPPPPPP…….PPPPPPP…….PPPPPPP…….PPPPPPP…….PPPPPP……..PPPPP….PPPP….PPP…PPP…PPP…PPP…PPP Victor Ebbersplein is al geruume tied een strijd tussen de patat en de koffie en de breudjes bende,
Dit zorgt d’r veur dat de schutters nao ut vaandelhulde hier nog steeds geen patat kunt kriegen deur disse ellende.
Now begint ok al de lögloop toe te sloan in Hummels kleinste Gettho wijk,
En bunt de Bielemans onderhand ok wel een keer klaor met dit onderlinge gezeik.
Umdat ut volksfeest dan toch bezig is een innovatieve weg in te sloan, en um veur de toekomst rellen hier te vermijden,
Verkloaren de bielemans dat volgend joar Victor Ebbers de bewoners van de Veldhof met de collectebus veur een patatkroam tijdens het vaandelhulde kump verblijden.

FF noar Steef:

In Hummel werd d’r in de afgeloppen wekken flink geroddeld oaver de Veltinskantine van disse kastelein.
Zo zol dit nameli-jk ut loatste joar zun van ut vaandelzwaaien veur “FF noar Steef” op dit hele fijne en gezellige plein.
Zin huurbaas wist ut namelijk in de kop te halen um wéér de pandhuur umhoog te gooien.
En hierdeur zol Steef ut niet meer volhollen um zien zaak financieel op nivo te kunnen rooien.
De stress sloeg um helemaol deur de kop met de vermoedelijke komst van ni-je buren,
Die ut noast gelegen pand as sexcallcentre veur de kommende tied wӧllen goan huren.
Noadat d’r vaag volk in zien toko was gewest en hi-j diverse keren een dikke Chevy had zien ri-jen noar ut hiernaost gelegen pand,
Kwam d’r ok nog bezoek van een journalist van de regionale krant.
Toen was veur steef de moat vol en wist hi-j ut inens wel….
Ik zeg moar ѐѐn ding…… Openluchtspel!!
Wi’j mot d’r niet an denken dat dit ut laatste joar is dat Steef hier de tent runt en rond dendert tijdens het Hummelse volksfestijn.
Mocht dat toch zo zun, dan vinden de Bielemans wel da’j zeker een keer onder de tap bi-j de krent mot zun gewest as een echte stoere Hummelse kastelein!

De Krent:

‘Een slimme meid is op heur toekomst veurbereid’ zal queen Elisabeth afgelopen joar hebben gedacht. 
Want noadat veurig joar kleine queen Hanne werd geboren, wist king Robert van dezelfde familie de afgelopen maonden opnieuw met zin vruchtbaarheid te scoren.
Disse hard werkende jonge Agrarisch ondernemmer hef acht joar geleden met zien charmes onze Queen wetten te verleiden, 
en was d’r wel an toe um niet alleen zien veestapel, moar ok zien gezin met wat blagen uut te breiden.
Moar beste Robert, as i-j een avond zit te zoepen met de bielemans in Hummels mooiste herberg, dan wurdt alles onthollen wat i’j tegen de anwezigen loopt te lallen, 
Zo zol Elisabeth noa 8 joar een keer een huwelijksaanzoek van ow willen hebben en ut liefst veur zi-j wѐѐr ligt te bevallen!!
Onze herbergierster is namelijk al stiekem an ut spoaren veur disse grote dag, en hef heimelijk zo links en rechts wat lopen klooien. 
Zi-j hef ut namelijk angedurft um de bierprijs op de kaart weer ‘s umhoog te goan gooien!!
Dat de schutters en bielemans hier niet oaver te sprekken bunt zal niemand verbazen,
Dus King Robert ondernem alsteblieft actie, anders begint The queen dadelijk ok nog met ut uutspuulen en hergebruuken van de plastic glazen!

 

Bielemans@2013