Bielemansteksten Hummelse kermis 2007

Rentmeestershuus:

Ieder joar weer stoat wi-j hier bi-j ut Rentmeestershuus te blaten en te preaken
En ut zol toch zo mooi wean as iedereen hier ‘ns een keer wat van op zol steaken
Niks van dat alles, wi-j vuult ons zo langzamerhand net een in de woestijn roepende Balkenende
Want donderdags noa de kermis is ut in Hummel één grote smerige bende
Ut mik ons dan ok gin ene kloten uut of i-j now drie bunt of honderd-en-elf
Mensen maak d’r geen zooitje van: Een bettere kermis begint bi-j owzelf
Dus knoop ow dat goed in de oren en dan zult de biertjes des te lekkerder smaken
En kunt wi-j d’r vandaag met zien allen in Hummel een alderjekerse mooi dag van maken!

Spar Janssen:

Fransje Dennegeur is degene die zich op papier en noar buuten toe als ut grote opperhoofd van disse familiezaak profileert
Moar ut is eigenlijk Thea die ut wel en wee van Hummels grootste warenhuus beheert
Thea lup al 27 joar iedereen in de rondte te dirigeren en is bi-j de Spar de grote regelnicht
Moar ondanks verwoede pogingen um af te vallen hef ze nog steeds te kampen met een paar grammetjes oavergewicht
Ut viel de Bielemans laatst ook al op dat d’r bi-jnoa niemand meer keas en worst in de winkelwagen stopt
Moar dat kump deur dat Thea dat allemoal zelf al as een hongerig beertje noar binnen hef gepropt
Ut is dan ok moar goed dat onze dekselse Thea veur bier niet zo is te charmeren
Anders had Fransje Dennegeur ons vandaag op ranja motten trakteren

Burgemeester:

De vaandels zullen geslagen worden veur de hele Hummelse bevolking en dus niet veur de afwezige burgemeister

De gemeente Bronckhorst hef de mond vol oaver het zogeheten ‘kleine kernen beleid’
Moar op de Hummelse kermis schittert onze burgemeister tegenwoordig alleen nog moar deur afwezigheid
Zelfs de financiële bi-jdrage van de gemeente veur de Hummelse kermis is deur de malafide Hengelse burelen op nul gezet
Moar een ni-j gemeentehuus bouwen veur 20 miljoen euro dat drukt doar in Hengel bi-j niemand de pret
De burgemeister en de gemeente Bronckhorst motten dan now ok niet meer reakenen op Hummelse wonderen
In Hummel holt wi-j veur belastingverhogingen now de knip ok dicht, loat ze moar fijn opdonderen!
Want as de gemeente Bronckhorst zo weinig waarde an eeuwenlange tradities hecht
Dan is de toon now gezet en kriegt ze met de Hummelse bevolking nog een heel gevecht
Um de vrede te bewaren lik ut ons dan ok verstandig dat Aaldering zich now ‘ns heavig veur ut ‘kleine kernen beleid’ in geet zetten en wel heel resoluut
Want een burgemeister die in zien eentje een biertje steet te drinken op de Hummelse kermis zut d’r wel heel bedretten uut!

Heinekendaal:

Uut een onderzoek van de directie van dit Verbanninksoord is direct noar veuren gekommen en verontrust geblekken
Dat ut Heinekendaal de laatste joaren onderheavig is an grote mankementen en verwaarloosde gebrekken
Ut blik now dan ok dat twee-derde van de dakgoten niet aan de eisen hef voldoan
En net als veurig joar hef dit dit bejaardenopvangcentrum al weer slagmoals blank gestoan
Ok de plannen veur een extra verdieping kunt ze hier bi-j ut Heinekendaal wel afkappen
Want de zelfs de fundering van dit smoezelige pandje steet now ok al op knappen
D’r wurt gezegd dat wi-j in Hummel de grieze mussen effentje ergens anders op mot hokken
Want d’r is zelfs proat van dat dit Verbanninksoord zal worden afgebrokken
As ze hier dan toch opni-j goat bouwen wilt wi-j de directie nog wel heel snel de gouden tip anreiken
Plaats ok een extra grote koelkast: Van dat smerige lauwe bier mot de schutters namelijk onmundig zeiken

Dokter Ni-jenhuuzen:

Noa een joarenlange periode an ut adres van Dokter Hans en Thomas Verheul hebben lopen te zeuren
Hef ut heugelijke feit in jongstleden maart dan toch eindelijk meugen gebeuren
Dokter Hans en zien medeplichtige Thomas Verheul hebt de Bielemans namelijk in een met drank volgestouwde camper ontvoerd noar bungalowpark de Eemhof
Achteraf een niet zo hele goede beslissing van de heren want sindsdien hebt ze beiden last van Korsakov
Noa een paar uur op ut parkje gierde bi-j den ongelovige Thomas ut zoad al met een alderjekerse noodgang deur de ballen
En kon Ni-jenhuuzen noa vier flessen wien alleen nog moar onverstoanbare kroam uut brallen
De hele dag liepen zi-j tegen ons te reren: MANO, mag an niks ontbrekken
Dat zelfs wi-j bi-j onszelf dachten: die twee wat bunt dat toch veur gekken
God zij dank hielden wi-j de kop d’r wel bi-j en hebt ut mooi kalm an gedoan
Anders hadden wi-j hier vandaag veur Dokter Hans niet ens meer ut vaandel hoeven sloan
Wi-j hebt now dan ok een hele andere kiek op de medische wettenschap en met name op disse twee bekwame vakmensen
Hoe kan ut toch dat in een paar uur tied zulke nette en gerespecteerde doktoren veranderen in een stel losgeslagen artsen zonder grenzen?

VMK!

De Veldhof:

Wi-j bunt hier op de Veldhof gearriveerd met de tong op de schoenen en met pien in de kop
Moar gelukkig knap i-j op het Piet Pasman Plein (PPP) altied zienderogen weer op
Want noa een lange pelgrimstocht over keihard asfalt, knisperende lanen en stoffige paden
Kunt wi-j ons elk joar weer op dit höfken in imposante luxe baden
Want zelfs de meest sjofele en smoezelige Schutter in zien stinkende kloffie
Vuult zich weer as herboren noa enkele met zorg bereide breudjes en verse koffie
De bewoners hier wet dan ok as geen ander wat een Schutter ut beste d’r boaven op helpt
En als dank zal De Veldhof dan ok met oneindige roem en een klaterend applaus van de Schutters worden oaverstelpt

’t Hart:

Theo en René bezweren nooit alcoholische consumpties te versnaperen onder werktied
Desondanks bunt disse twee homo sapiëns soms toch wel aardig de weg kwiet
Tijdens de afgelopen vakantie zaten ze namelijk um 9 uur ’s margens al menig biertje in ut giegeltje te kiepen
Moar een paar uurtjes later zaten de stoere uutbaters van ut Hart um toch aardig te kniepen
Met een goed stuk in de fiets konden ze niet rationeel meer denken en hebt ze flink neaven de pot gepist
Zo kon ut dus ok gebeuren dat dit angeschotten wild de reeds geboekte rondvaartboot hef gemist
In tegenstelling töt disse twee zeebonken is het een feit dat de schutters juust wel heel goede bierdrinkers bunt
En wi-j hoppen dan ok veur de schutters dat Theo en René vandaag wel een nuchtere keuze veur de goede boot maken kunt
Of Theo en René kunt dadelijk beiden bi-j de Krint onder het tapje goan kroepen
Of ze geeft ons en de Schutters now niet één moar twee biertjes te zoepen

Aan u de keus!

De Krint:

Noa een paar borreltjes teveul hef de Golden Caspar an iedereen die ut heuren wol in de rondte lopen blaten
Dat hi-j en Rita dit nostalgische pand tussen now en vief joar zollen goan verlaten
Onze plaatselijke herbergier verkondigde zelfs dat de Krint veur elk annemmelijk bod van de hand zol worden gedoan
Angezien de beoogde troonopvolgster liever met heur vri-jer tussen de varkens en de koeien wol goan stoan
Gelukkig kunt de huidige uutbaters toch nog met een gerust hart van hun pensioen goan genieten met zien beiden
Want Queen Elisabeth hef alsnog besloaten um hier de toko toch te goan leiden
Wi-j hoppen wel dat zi-j zich goed beseft wat ze hiermet zal bereiken
Dit betekent natuurlijk wel dat wi-j in plaats van Caspar now Elisabeth de kommende joaren af motten goan zeiken
De Queen zal vanaf now ok niet meer in zeuven sloten tegeliek motten goan knallen
Want elk wissewasje zult wi-j hier dan met de kermis breeduut vanaf disse veranda richting de Hummelse bevolking goan lallen
Ten anzien van onze zwiegplicht wilt wi-j de Queen nog wel veurzien van een heel goed advies
Want Elisabeth: van betaling in natura bunt zelfs de Bielemans niet vies!

Bielemans@2007