Bielemansteksten Hummelse kermis 1998

1998

(wieze: wilhelmus)

De kermis in hummel ka beginnen
Wi-j geven iedereen smeer
Wi-j coat van iedereen weer winnen
Wi-j zoept toch net effen meer
Ut bier dat zo lekker
De winst die smik zo zoet
De ruiters wordt steeds gekker
Wi-j bunt altied te goed

Rentmeestershuus:

Al zal bi-j de meesten ut spi-jen nog nader dan ut lachen stoan
Toch wilt wi-j jullie now al verzoeken um vandaag as een waardig schutter oaver stroat te goan
Netjes in ri-jen van drie en in de maïs geen gekloot en gedoe
En slidings maken op ut tuinhuus al helemoal taboe
Dus hol de eer van de schutters ok dit joar hoog
En verlies zeker ow schuttersjas niet uut oog
Want de graaf hef veurig joar noa de kermis een jas gevonden tussen de bloemen en ut kruid
Moar zo zei onze beschermheer: “de schutter was er al uit’’

Veearts:

Verheul is de laatste tied regelmatig bi-j de fysiotherapeut te vinden  
um zien oapen ruggetje te loaten strieken deur van de winden
sprekken kan de Veearts echter nog steeds aardig
Dus pien in de rug klinkt veur ons erg ongeleufwaardig
Misschien bunt wi-j dan wel dom, moar zeker niet gek
Want volgens ons krig hi-j gewoon een behandeling an zien grote bek

Dominee + domi-ja:

Wr-j bunt hier bi-j Davita’s Harp gearriveerd
Woar onze ni-je dominee Biebe en Domi-ja Monica resideert
Bi-j ankomst hebt ze zich oaver de tradities en gewoontes in hummel inloaten lichten
Moar waarschijnlijk kregen ze van de verkeerde mensen de verkeerde berichten
Want noa veurig joar de dreuge koek te hebben oaver geslagen
Splitsen zi-j ons ok weer van die betonnen brokken in de magen

Muldershof:

Ok dit joar d’r op ut gezelligste plein van hummel alderjekers veul gebeurd
Moar niemand in hummel hef d’r ok moar iets van geheurd
Oaver gevoelige zaken wurt hier nix noar buuten gebracht
Wi-j hopt dat de Muldershof niet zo oaver ut bier hef gedacht

Burgermeister:

Zo as ut d’r now uutziet geet de fusie der gemeentes niet deur
Dus nog een ambtstermijn as burgermeister doar geet Bannink veur
Bannink hôlt d’r van um de lakens uut te mogen delen
En ut college van b&w as lakeien te loaten knikken noar zien bevelen
Thuus kan hi-j zich echter beduidend minder loaten gelden
Op last van hogerhand mos hi-j zich veur de carnaval in Elten afmelden
Want vrouw Bannink zag de bui al lang weer hangen
Met een zatte burgervader vòlt toch helemoal nix an te vangen 

Heinekendaal:

Hier op ut heinekendaal is sprake van een ni-j beleid
De directeur van dit verbanninksoord dut handmatig zelf de afwas uut zuunigheid
Alles pakt hi-j an um de baten te verhogen
Bi-j ut minste of geringste springt um de dollartekens in de ogen
Op doktersadvies mot d’r now ok meer mannelijk verzorgingspersoneel worden angetrokken
moar de directeur is meer gecharmeerd van verpleegstersrokken
De dames hebt ‘m echter al duudelijk loaten blieken
As d’r meer geld mot kommen mot hi-j zelf moar achter ut raam goan zitten kieken

Dokter Nieuwenhuuzen:

Hans zien positie as dokter  is volgens eigen zeggen nogal discutabel
Zonder sigaretten en koffie is hi-j de hele dag niet capabel
Ok zien oavergewioht is ‘m een doorn in ut oog
Bi-j elke sprong op de weagsohaal sloeg de meter weer umhoog  
deurum bunt ze in huize nieuwenhuuzen sinds kort fervent an ut montiejakken
Moar Hans. dat betekent da-j bi-j ut heinekendaal geen gebak zo moar uut de koelkast kunt pakken
As arts mot i-j toch wetten da-j doktersadvies nooit uut de weg mot goan
Anders kunt wi-j better volgend joar bi-j de dokter in Keppel vaandel kommen sloan

De Veldhof:

De gemeente is op de Veldhof bezig met een opknapbeurt van de goot en de stoep
Moar ut werk wat ze levert is één grote troep
Gelukkig gooit ze ons op de Veldhof geen troep veur de kiezen
Nee, ze hebt dat hier altied donders goed in de smiezen
Koffie, thee, breudjes ham en kaas
De Veldhof blif de drank ieder joar weer de baas

Café Besselink:

Zoas heel hummel ongetwiefeld hef geheurd
Krig dit smoezelige pandje noa de kermis een opknapbeurt
Bennie wil now um disse verbouwing te kunnen bereiken
De plaatselijke verenigingen met een huursverhoging bezeiken
Zo’n 200% is in zien ogen volstrekt legaal
Moar in Hummel vindt wi-j ut eigenlijk niet normaal
Want zo meteen wil hi-j op de bierpries ok 200% d’r bi-j op kloppen
Moar dan wurt d’r deur de schutters disse  kermis Alleen ut gratis biertje opgezoppen 

De krint:

Buuten op ut erf woar de Golden Casper zich regelmatig bevindt
Steevast getooid in zien beige potloodventersjas in weer en wind
Kasse boel um de keet, herbergier in zien parool
Hi-j is dan ok altied druk met ut veagen van terras of ontstoppen van Ut riool
Ons inziens is hi-j zien werkelijke roeping altied blieven negeren
Hi-j had better bi-j gemeentewerken as putjesschepper kunnen solliciteren

 

Bielemans@1998