Bielemansteksten Hummelse kermis 1994

Rentmeestershuus:

Hier b-j ’t Rentmeestershuus zult de meesten nog wel uut hun roes motten ontwaken
Toch wilt wi-j jullie op de hoogte brengen van de stand van zaken
Noa d’r eerst joaren oaver te hebben gesprokken
Hebt now ok de ruiters zich in ’t ni-j gestokken
Iemand die d’r niet zo lang oaver lult
Is de plaatsvervangend overste: Bennie Jansen van de Schoapenbult
Ok wi-j zult niet de fout maken deur te lang blieven te lullen
’t wurt hoog tied daw ons alcoholpercentage weer an goat vullen

Veterinisten

Um een veterinist zien hanengedrag veur eeuwig en altied af te leren
Hebt d’r een paar midden in de nacht as een krolse haan onder zien sloapkamerraam stoan reren
Dit geintje was echter niet zo bi-j ‘m in de smaak gevallen
Angezien hi-j as een ongelovige Thomas met zien buks in de rondte begon te knallen
Veur zulke wild west acties kan onzerzijds echter moar weinig waardering bestoan
Verheul mot namelijk niet menen dat wi-j volgend joar in de Bijlmerbajes veur ‘m ’t vaandel komt sloan

Veldhof:

Net as de honger in de pens begint te grommen
Bunt wi-j weer op de Veldhof angekommen
Dit höfken steet bi-j menigeen goed bekend
Want elk joar wordt wi-j hier enorm verwend
Breudjes, een kop koffie of thee
Niks is hun te veul veur de schutteri-j
Deurum hebt wi-j hier een bord neergeplant
De Veldhof: Hummels vijf sterren kermis restaurant

Dominee:

Iederen dag van de weak
Is onze dominee bezig met zien zondagse preak
Met de kermis is hi-j echter niet altied bezig
Veurig joar was hi-j um studieredenen zelfs afwezig
En al hef hi-j dan moar één kermis gemist
Wi-j bunt van mening dat hi-j een flinke stroal noast de pot hef gepist
Toch geeft wi-j ‘m één kans um ’t goed te maken
Want wi-j wilt ‘m de nötten niet al te hard kraken
(Moar) umdat hi-j de kermis liet schieten umdat hi-j mos studeren
Betekent wel dat hi-j dit joar dubbel mot trakteren

Muldershof:

Hier op de Muldershof woar ze altied van de rust geniet
Wet ze ens per joar niet wat ze heurt of ziet
Dan steet d’r plotseling veur hun neus een heuse fanfare
En een stuk of honderd gruun geklede barbaren
Een half uur lang stoat ze op ons vertrek te hoppen
Moar as wi-j dan eindelijk weggoat blik hun gehele joarveurroad bier ok nog ‘ns opgezoppen

Heinekendaal

Al was de zommer erg mooi dit joar
Toch had de bevolking van dit verbanninksoord ’t knap zwoar
In de boavenste verdieping van ’t heinekendaal konnen ze niet meer zitten
Want doar wieren ze hoast gek van de hitte
De directie had in al zien weisheid hier iets op verzonnen
Moar toen ze ter afkoeling de daken lieten sproeien was de herfst al bi-j noa begonnen
Dus as d’r veur bewoners en personeel afkoeling mot kommen met zulke warme dagen
Kunt ze better een duuk nemmen  in’t bad van onze bielemanswagen

B.B

Jullie hebt ongetwiefeld geheurd dat de kastelein van de spruit
Onlangs zien jawoord hef gegeven an zien bruid
Wi-j hebt echter ok vernommen
Dat de klanten van dit café de laatste tied geregeld veur een dichte deur kommen
Want brandde hier eerder ’s nachts nog regelmatig ’t licht
Tegenwoordig hebt Bennie & Tiny ’t op dat tiedstip te druk met ’t vervullen van hun huwelijkse plicht

Bielemans@1994