Bielemansteksten Hummelse kermis 1993

Rentmeestershuus

Al bunt jullie hier bi-j ’t rentmeesterhuus nog niet goed wakker
En bunt de meesten knap sloerig in de rakker
Toch nemen wi-j ’t te mogen woagen
Um efkes jullie andacht te vroagen
Angezien de ruiters d’r ok netjes bi-j wilt lopen
Ziet wi-j ons genoodzaakt um de bielewagen te verkopen
Dus mensen geef goed grif
Zodat ’t niet alleen bi-j plannen veur ni-je pakken blif
Want bi-j de kermis heurt een optocht met eenheid van kleur
Help de Ruiters de winter deur

Veeartsen

De veterinisten hebt hun werkterrein uutgebreid
Dit onder ’t mom van de continuïteit
Want hoe groter ’t gebied, hoe meer stuks vee
Wat wil zeggen: ’t spekt de portemonnee
Zelfs in de buurt van Brummen zuukt ze now hun heil
Moar in werkelijkheid bunt ze gewoon koeiengeil

De Muldershof

De bewoners van de alom geroemde Muldershof
Schiet zelden of nooit uut hun slof
Want wi-j kunt ow één ding vertellen
Op de Muldershof gebeurt gin rellen
Dus pak ’t hier ankomende joar ’s anders an
Dan wet volgend joar met de kermis iedereen d’r van

Burgemeester

De burgemeeste van Achterhoeks rijkste oord
En regelmatig met grote koppen in de streekbladen gloort
Mos deur de vernielzucht van enkele criminelen lieden
Veur de toekomst de superfeesten verbieden
Al loat de bielemans de beumkes ok niet stoan
Onze burgervader zal dit superfeest wel deur loaten goan
Want begin september hef hi-j altijd vri-j
Dan stijgt de aandelen van de jeneverstókeri-j

Hyndendael

De bewoners worden steeds older in ’t Hyndendael
Deurum kriegt ze binnenkort een grotere verjeurdagszaal
’t vrouwelijk pesoneel van dit verbanninksoord vindt ’t echter moar een bende
En spuiden hun afkeer oaver disse doffe ellende
Want zo luusen hun strekking
De directeur is in Hummel moar veur 45% in dienstbetrekking
Deurum een suggestie an Heinekendaals dagelijks bestuur
De Bielemans bunt veur de andere 55% te huur

Dokter

’t echtpaar Nieuwenhuizen wieronlangs op een feest in hummel gesignaleerd
Dit um te kieken of zi-j ’t hun oudste zoons goed hadden geleerd
Moar terwijl hun zoons nog vrolijk deur liepen te zoepen
Mos Ineke van zattigheid uut een greppel kroepen
En umdat ok Hans niet meer op de beene kon stoan
Kunt wi-j volgend joar better veur hun kinders ’t vaandel sloan

De Veldhof

’t gruune hok bi-j Bennie B op ’t plein
Is as alleenstoande in Hummel veuls te klein
Doarbi-j kump: wat steet hier now mooier tussen al dit groen
Zo’n cel veur al dat gebel, zol op de Veldhof toch goeie zaken doen

Bennie Besselink

Tegenwoordig is ’t niet Bennie die achter de bar tegen ow lult
Nee, ’t is een strakke duif die ow de glazen vult
Want de baas des huizes is afgelopen joar een ander pad in gegoan
En wist onderweg Tjitske an de hoak te sloan
Moar Bennie wat now:
Consumptiebonnen heb i-j bi-j de vleet
Moar niet één woar een goeie tekst op steet
Wi-j hebt deurum ni-je bonnen loaten drukken
Waor met ’t vandaag in ieder geval mot lukken
’t is algemeen bekend verandering van spijs dut drinken
Loat wi-j deurum hier binnen ’t glas op Bennie en Tiny klinken

De Krent

Noa een vakantie van enkele weaken
Dee de Golden Casper aardig van zich spreaken
Want toen hi-j weer in ’t Hummelse was anbeland
Hingen d’r in zien café allemoal rooie lampen an de wand
En al kan disse herbergier de cappuccino moar met een ‘’P’’ spellen
Een helder oordeel kan hi-j wel goed vellen
Want zo zei de baas van de krent jongstleden
’t lik hier wel een oord veur dames van lichte zeden

 

Bielemans@1993