Bielemansteksten Hummelse kermis 1990

Veeartsen

Veurige joaren wier deur de veeartsen met goeie moed noar Hummel gescheurd
Want ze bunt altied as tweede an de beurt
Dit onder toeziend oog van Geurt
De Populairste veternist uut disse streek
Zun now te gast niet bi-j  Geurt moar bi-j Freek
En veroorzaken derhalve geruchten
Dat de koeien zich vandaag moar zelf mot bevruchten

(heren veternisten, die ooit bi-j de krint van toafel pisten)

Dominee

De dominee heur i-j weinig van
Moar ’t is en man die sprekken kan
Iedere zondag dut ‘e ’t in de kerk
Moar dat is niet z’n enig werk
Want thuus kan ‘e d’r ook wat van

Burgemeister

Misschien wel gin pries veur ’t milieu
Moar dat was vlak veur ’t pensioen sowieso toch al sneu
Volgens ons bu-j d’r lillik ingeluusd
En van narigheid ook al verhuusd
Vandaag sleppen wi-j ow d’r wel deur
Ook al stoa ‘j bi-j Verhaven en Foeber bi-j de deur
Toen maken i-j ’t helemoal bont
En kocht i-j 2 stukken grond
Moar i-j bunt nooit te old um te leren
’t ene stuk vol stront en ’t andere loa ‘j asfalteren

Boland

Bi-j de meister
Bunt wi-j ’t spoor nog niet bijster
Net onder de kerke.
Doar woont ‘e en doar werkt ‘e
Altied steet ‘e dan ook hier veur de deur
Met een vreselijk goed humeur

Dokter Nieuwenhuus

Zo vredig wi-j hier now stoat
Zo wurt d’r ok al oaver een rondweg geproat
Kumpe niet of kumpe wel
Van vul mensen mag dat heel snel
Hi-j woont now nog achteraf
Nog effe en d’r wurt gezegd,
Dokter Nieuwenhuus? Bi-j de verkeerslichten rechtsaf

De Veldhof

De Veldhof nooit gin narigheid
Altied kump wi-j hier veur een stevig ontbijt
In ri’’jen stoat wi-j hier veur koffie en brood
Ook al bunt de magen niet zo groot
Hierveur nemt wi-j toch efkes ‘’’de tijd’’

Bennie B.

Mensen, het is werkelijk woar,
Cafe Besselink zit hier alweer 12 ½ joar.
Al menig inbraak werd alhier gemaak,
De laatste gaf dan ook veul gekraak
Nanny rechtop in bed
En Bennie vuulde zich deur de politie gered.
Doarum neudigt wi-j jullie uut
Veur een pilsje bi-j de Spruut
En dat vind jullie vast gin bezwoar.

Gouden Karper

Zo te zien stoat wi-j hier bi-j de Krint
Afgelopen joar is d’r nog al wat veranderd
Hier achter op ’t grint
Stoelen en toafels bunt vernieuwd
Moar now bunt wi-j toch benieuwd
Wanneer ze met de veranda begint

Tuinhuus

Met een lange reis veur en achter de boeg
Nog effe en wi-j goat noar de kroeg
Moar eerst mot de graaf nog worden angedoan
Alwoar de mannen nogmaals ’t vaandel sloan

 

Bielemans@1990