Help mee

Naast de foto’s en video’s die op deze website zichtbaar zijn, hebben we een uitgebreid digitaal archief met oude foto’s en video’s. Heb jij materiaal waarvan je denkt dat het interessant is voor het archief? Stuur het ons dan via WeTransfer om het te bewaren voor toekomstige generaties!

Vergeet niet te vermelden:

  • Jouw naam
  • (Eventueel) Wie of wat zichtbaar is op het beeldmateriaal;
  • Het jaartal;
  • De (auteurs-)rechthebbende en eventuele gebruiksbeperkingen.

Heel erg bedankt!