Schutters

De Schutters zorgen voor alles wat met het (vogel)schieten te maken heeft. Hieronder valt het paintball op dinsdag, de optocht door het dorp met het vaandelslaan, het verzorgen van de wapens en de munitie en de organisatie van het vogelschieten.

(Oud-)leden

naam van t/m functie(s) / opmerkingen
Sietse Witteveen 2016 heden  
Ard Rexwinkel 2013 heden Vendelier
Jan-Willem de Vries 2011 heden Overste
Mark Jansen 2009 heden Overste
Raymond ‘Bengel’ Helmink 2003 2015 Overste
Bennie Klaassen 1997 2010 Overste
Bennie Jansen 1994 2008 Overste
Evert Harenberg 1983 2012 Vendelier (m.u.v. 2004, 2005 & 2007)
Ep Schierboom 1983 2002 Overste
Gerrit Overbeek 1973 1996 Overste
Bernard Rexwinkel 1963 1997 Overste
Frans van Dijk …. ca. 1980 Overste
Antoon Schel …. 1961 Overste (opgevolgd door Bernhard Rexwinkel)
Johan Overbeek …. …. Overste (omstreeks ’59, opgevolgd door zoon Gerrit)
Gerrit Schreurs Zelh.weg …. …. Vendelier
Jan van Loon (Casa Cara) …. …. Overste (omstreeks 1935)
Besselink sr. (Hennendaal) …. …. Vendelier (omstreeks 1935)

Reserve Vendeliers

naam jaar toelichting
Jan Willem de Vries 2004, 2007 Invaller voor Evert Harenberg
Karl Lusink 2005 Invaller voor Evert Harenberg