Ruiters

 

De Ruiters houden zich bezig met de organisatie van alle activiteiten met paarden. Allereerst zorgen zij voor voldoende paarden hiervoor. Vroeger bracht iedere boer zijn eigen paard mee, maar tegenwoordig zijn er haast geen boeren meer met paarden. De ruiters organiseren het dogcart-rijden op dinsdag, de optocht door het dorp met het vaandelslaan en het ringrijden te paard op woensdag.

(Oud-)leden

naam van t/m functie(s) / opmerkingen
Sam van Duppen 2023 heden  
Stan Overbeek 2021 heden  
Sylke Nusselder 2019 heden  
Maarten Eskes 2016 heden Vendelier vanaf 2021
Nick Bijloo 2015 heden Overste vanaf 2019
Gerrit-Jan Lans 2010 2022 Overste vanaf 2015 (opgevolgd door Sylke N.)
Hinke Kok 2005 2019 Vendelier vanaf 2010 (opgevolgd door Maarten E.)
Gerbert Dolman 2003 heden  
Rinie Luesink 1997 2015  
Henk Oosterink 1995 2018 Overste (opgevolgd door Nick B.)
Hans Nusselder 1990 2014 Overste (opgevolgd door Gerrit-Jan L.)
Zwier Brekveld 1986 2004 Overste (opgevolgd door Hans N.)
Henk-Jan Westhoff 1985 2003 Overste (opgevolgd door Henk O.)
Bennie de Vries 1984 2009 Vaandeldrager + Vendelier (opgevolgd door Hinke K.)
Jan Evers …. 1994 Overste (opgevolgd door Henk-Jan W.)
Harm Veeneman …. 1996 Overste (opgevolgd door Zwier B.)
Taco Hiddinga …. 1989 Overste (opgevolgd door Jan E.)
Teunis Wullink …. 1984  
Hans van Essen …. 1986 Overste, vendelier (tot 1982)
Evert-Jan Oosterink (v/h Wapen) …. 1985  
Ben Heersink (Hessenweg) …. ….  
Rien Jansen (Vogeltje) …. ….  
Gerard Beek (Tolstraat) …. ….  
Jolink …. …. broer van Hendrik Jolink, Broekstraat
Han Oosterink (Hofstede) …. …. Overste (Omstreeks 1959)
Hendrik Eggink …. …. Overste (omstreeks 1959)
Jan Schreurs (van de K.I.) 1958 1958 Vaandeldrager + Vendelier