Brief oproep deelname optocht

Elk jaar ontvangt het bestuur van het Volksfeest verzoeken om een onderbouwing te schrijven die de noodzaak aangeeft dat Hummelse dorpsgenoten als schutter, ruiter of muzikant deelnemen aan de optocht van het Volksfeest. Deze onderbouwing is nodig om absentie op het middelbaar onderwijs te legitimeren en wordt veelal door de schoolleiding van leerlingen gevraagd. Sinds 2019 plaatsen wij deze brief digitaal op onze website, zodat leerlingen deze zelf kunnen downloaden en indienen.

Wij benadrukken wel dat wij absentie alleen steunen bij daadwerkelijke deelname als muzikant, schutter of ruiter. Ook willen we vragen de brief alleen te gebruiken als je hiervoor toestemming van je ouders hebt.

Download hier de brief.