Programmaboekje 2011Een groot man

Hummelo kent vele grote namen. Eén ieder heeft zo wel een naam die bij hem of haar opkomt. Meestal is dat iemand die zich inzet voor de gemeenschap. We kennen immers vele “verenigingen” o.a.: Oranjevereniging, Vrienden van Hyndendael, Restauratie t.b.v. de kerk, Klootschietvereniging, Wandelclub en ga zo maar door.

Bij één naam zal iedere Hummeloër een beeld/verhaal hebben: Meester Wim Kok. Een groot man die ontzettend veel heeft betekend voor Hummelo. Het lot van velen lag in Wim's handen en hij zorgde ervoor dat het goed kwam. Ook op volksfeestgebied heeft Wim veel gedaan. Mede dankzij Wim worden de tradities van het volksfeest nog steeds gehanteerd. Wie heeft er nu niet zak gelopen, met ringen gegooid of op de skelter doodsangsten uitgestaan?

Meestal krijgt zo'n iemand een prominent plaatsje in het dorp zoals bijv. een bronzen paard met een ridder erop met de tekst “Al proatend ten strijde”. Voor Wim zit dit er helaas niet in, maar ik spreek namens het volk: Ontzettend veel dank! Gerard van Gestel heeft het zwaard van Wim overgenomen en het gerucht gaat dat dit voor de komende 30 jaar is. Gerard succes!

Muziekvereniging de Eendracht zal, net als afgelopen jaar, de catering achter in de Greffelinkallee verzorgen. De opbrengsten zullen aan hen ten goede komen, zodat we gewaarborgd zijn om in lengte van jaren te mogen genieten van de Eendracht. Ontzettend veel succes gewenst.

Een speciale dank gaat uit naar Graaf van Rechteren. Hij is de grote kracht achter de schermen. We zijn ieder jaar van harte welkom bij het Tuinhuis, hij volgt het gebeuren nauwlettend en, daar waar nodig, geeft hij advies. Tradities moeten behouden blijven zonder dat het ten koste gaat van het volksfeest. Ik wil daarom graag in zijn woorden eindigen: VRIENDEN EN VRIENDINNEN, EEN HEEL FIJN VOLKSFEEST GEWENST!

Gert-Jan Bos
Voorzitter stichting Volksfeest