Programmaboekje 2009Geen woorden maar daden. Resultaat is wat er telt. Dat moet Van Marwijk ook gedacht hebben. Onze Klaas, getogen in Hummel zal ze daar in de Afrikaanse steppe eens laten zien wal voetballen is.

Je ziet dat terug in een dorp als Hummelo. Restaurant 'Het Hart van Hummelo' is nog maar net gesloten of de volgende horecagigant staat op. De toko moet zo snel mogelijk weer draaien. Saamhorigheid staat hoog in het vaandel en met de woorden van de Jovinks (“Thuus is ook niks te lachen?”) in het achterhoofd voelden Steef en Martine zich verantwoordelijk dat we ons bij het aankomende volksfeest geen zorgen hoeven te maken. Chapeau! Wij als bestuur wensen Steef en Martine zeer veel succes.

Jan Addink en zijn gevolg horen ook Hummels onderscheiden te worden. Jaren is hij verantwoordelijk geweest voor het hap en drank werk achter in de Allee. Helaas onzer zijde is hij hiermee gestopt en moesten wij als bestuur naarstig op zoek naar iets of iemand anders. Nu denken wij de gouden formule te hebben gevonden in muziekvereniging De Eendracht. Ze kunnen niet alleen muziek maken maar hebben ok de unieke capaciteit om het gouden vocht te schenken. De Eendracht zal op zowel de dinsdag- als de woensdagmiddag achter in de Allee de inwendige mens verzorgen. Succes!

Hij heeft van een A4-tje een heus boekwerk gemaakt. Menigeen bewaart het programmaboekje in zijn boekenkast. Het is een verrijking in de kamer. Harold Pelgrom was hier verantwoordelijk voor, maar met tranen in zijn én onze ogen heeft Harold afscheid genomen van de Kindercommissie. Wij zijn hem zeer veel dank verschuldigd. Harold is dan ook, op onze manier, onderscheiden in de orde van Oranje Nassau voor zijn grote betekenis binnen Hummel. Hij blijft overigens wel de website beheren.

Ook hier zie je dat er mensen opstaan die graag wat willen doen voor de gemeenschap. Erik Dreteler is zo’n persoon. Uit liefde gemaakt en geboren. Hij zal met Herbert Minkhorst, Johan Bloemendaal en ondergetekende de taken van Harold overnemen en samen vormen zij de nieuwe werkgroep ‘Programmaboekje Volksfeest Hummelo’. Erik, welkom bij de club!

Zo zie je maar weer waar Hummel sterk in is. Niet lopen janken maar doen. Grote klasse! Moet je nagaan dat we nog 2000 mensen met zulke klasse hebben.

Tot slot wens ik iedereen een fijn volksfeest toe.

Gert-Jan Bos, Voorzitter Stichting Volksfeest Hummelo