Wie kan het langst onder de tap hangen?In tegenstelling tot Keppel heeft Hummelo een schutterij te paard (dat waren vroeger de boeren vallend onder het landgoed Enghuizen) en een schutterij te voet (dat waren de boerenknechten). Ook voor dit jaar is er weer een uitgebreid programma samengesteld. Inwoners van Hummelo hebben ondertussen natuurlijk een programmaboekje met daarin het hele programma en ook een uitgebreid interview met Bennie Jolink over zijn ervaringen met het Hummelse Volksfeest. Kijk vooral in dit programmaboekje om te zien waar gedanst kan worden. Sinds vorig jaar is het ene jaar op de woensdagavond alleen de zaal van De Gouden Karper open, het jaar erop alleen de zaal van 't Hart van Hummelo. Op dinsdagavond zijn beide zalen open. Verder is er natuurlijk weer de wedstrijd wie het langst onder de tap kan hangen. Het lijkt een traditie te worden (zie foto).

Dit jaar is het programma in grote lijnen als volgt:
Op zondag 9 september om 13.00 uur begint het volksfeest met een puzzeltocht per fiets. De start is bij restaurant ‘t Hart van Hummelo. Vanaf het moment dat de eerste deelnemers terug zijn is er stemmingsmuziek. Men kan dan napraten over de fietstocht en een dansje maken in afwachting van de prijsuitreiking.
Op maandag 10 september om 19.30 uur wordt de vogel naar het terrein in de Greffelinkallee gebracht onder begeleiding van muziekvereniging De Eendracht. Vertrek vanaf het parkeerterrein bij Het Wissel. Na afloop kan er opnieuw gedanst worden met live muziek.
Op dinsdag 11 september is er vanaf 13.30 uur een optocht. De optocht bestaat uit versierde wagens, fietsen, karretjes en lopende groepen of individuele deelnemers, voorafgegaan door muziekvereniging De Eendracht.
De route is: Greffelinkallee, Dorpsstraat, Pennekampweg, De Brouwerij, Keppelseweg, Groeneweg, Beatrixlaan, Dorpsstraat, Greffelinkallee.
Na de optocht zijn er vanaf ongeveer 14.15 uur volksspelen voor jeugd en volwassenen voor het Rentmeestershuis. Na afloop van de spelen vindt de prijsuitreiking van de spelen en de optocht plaats op het veld en is er behalve in ’t Hart van Hummelo ook dansmuziek in De Gouden Karper.
Op woensdag 12 september begint de dag al om 7.00 uur met een reveille en een ballonnenwedstrijd voor de schooljeugd. Om 8.30 vertrekt de rondgang door het dorp met ruiters, schutters, bielemannen en schoolkinderen, opnieuw voorafgegaan door muziekvereniging De Eendracht, naar het Rentmeestershuis. Bij het Rentmeestershuis wordt het vaandel geslagen voor de familie Van Rechteren Limpurg, waarna de kinderen de ballonnen oplaten.
Hierna volgt de verdere optocht door het dorp, waarbij op diverse plaatsen het vaandel wordt geslagen.
Op het terrein achterin de Greffelinkallee zullen vanaf ongeveer 12.15 uur, na aankomst van de Schutters en de Ruiters Volksspelen als vogelschieten, ringrijden te paard, ringrijden per fiets en vogelknuppelen voor dames worden gehouden.
Na afloop van deze volksspelen begint om ongeveer 14.30 uur de optocht naar het "Tuinhuis". Hier worden de prijzen van het ringrijden te paard alsmede van het vogelschieten uitgereikt door A.R.E.L. Graaf van Rechteren Limpurg.
Tot besluit van de feestelijkheden op de woensdagmiddag wordt, na terugkomst van het "Tuinhuis", bij cafetaria ‘t Hart van Hummelo nog het vaandel geslagen voor het koningspaar van de schutters, waarna tussen 16.00 en 17.00 uur het officiële gedeelte van het woensdagprogramma afgelopen zal zijn. Sommigen gaan dan naar huis om te eten, maar velen zullen ongetwijfeld nog een tijdje rond de horecagelegenheden blijven hangen. Houd er echter wel rekening mee dat het de bedoeling is dat ook ’s avonds iedereen weer present is!