Komende maand worden in onze dorpen weer de traditionele feesten gevierd. Oogstfeesten die, al is het karakter hier en daar in de loop der tijd aangepast, nog steeds het doel van hun oorspronkelijke traditie handhaven. Hoe verschillend de festiviteiten zich van dorp tot dorp ook mogen hebben ontwikkeld, één ding staat vast: volksfeest en kermis aan het einde van de zomer zijn en blijven feesten van saamhorigheid binnen onze plattelandsgemeenschappen. En dat maakt het deel uitmaken daarvan juist zo bijzonder en tot een voorrecht. Oogsten dus.... geniet er van!
We ontvingen de verschillende feestprogramma's. Keurig uitgevoerde boekwerkjes, die u in uw dorp wel thuisbezorgd zult krijgen. Wij beperken ons dan ook tot de hoofdzaken.

 

VOLKSFEESTEN HOOG-, LAAG-KEPPEL EN ELDRIK E.O. BESTAAT 110 JAAR!

De volksfeesten zijn gemeten aan de menselijke leeftijd stokoud, echter deze vereniging is springlevend. Dat is vooral te danken aan de inzet van talloze inwoners van onze kernen die het volksfeest een warm hart toedragen.
De traditie om één keer per jaar met zijn allen een bijzonder "oogstfeest" te vieren is ons allemaal best wat waard.
Een feest voor jong en oud om elkaar te blijven ontmoeten en elkaar te leren kennen is ook in deze tijd de "moeite waard", zo wordt gelukkig ook door onze intekenaren gezegd.
De bijdrage is heel verschillend, maar of je nu in de volksfeestcommissie zit of deelneemt aan één van de activiteiten, je doet mee en dat is belangrijk! Dus laat dit dan ook maar een oproep aan het "volk" van Keppel en Eldrik zijn, vier jullie 110-jarig bestaan!!
Het programma biedt weer voor " elck wat wills", dus kies wat uit of doe desnoods aan alles mee. 't Is vooral gezelligheid en die kent geen tijd. Hou dus rekening met 2 en 3 september.
Natuurlijk is de week voorafgaand weer de ruimte aan de Kleine Schutterij en de fietstocht. Een kleine deelneemster schrijft:
"Iedereen komt weer en dan begint de optocht. De bielemannen hakken. De bloemenmeisjes halen het snoep op. Later is er voor het kasteel een enorm spektakel met vuurwerk. En dan schieten ze ook nog op een kip. Ik zou zonder feest niet willen."
Na 110 jaar nog steeds oogsten. Gefeliciteerd.
{H.L. Dokter, voorzitter)

Het programma
Het feest wordt per traditie ingeluid door de Kleine Schutterij en wel op zaterdag 27 augustus. Precies om 13.00 uur start de stoet van kinderen met vaandelzwaaier, bielemannen, bloemenmeisjes en muzikanten op het Nachtegaalplein in Laag-Keppel voor de rondgang aldaar en door Eldrik, met als eindpunt sportcafé Spirit bij de Hessenhal in Hoog-Keppel.
Een tweede rondgang van deze Kleine Schutterij vindt plaats in Hoog-Keppel op woensdag 31 augustus om 13.00 uur vanaf de Van Panhuysbrink. De rondgang eindigt met het koningschieten voor de jongens en het kegelen voor de meisjes en dan wordt ook het snoep verdeeld dat de bloemenmeisjes onderweg hebben verzameld. De prijsuitreiking met een tractatie is weer bij sportcafé Spirit.
Tussen deze twee tochten van de Kleine Schutterij in is er op zondag 28 augustus een oriënteringsrit per fiets voor het hele gezin vanaf de Hessenhal.
En dan gaat het feest voor iedereen weer verder op vrijdag 2 september met om:
 

13.30 uur - wedstrijden voor jongens en meisjes van de basisschool en degenen die dit jaar de basisschool verlaten; het worden beslist spannende wedstrijden!
14.00 uur - wedstrijden voor dames van 16 jaar en ouder en vrije baan kegelen
14.30 uur - skelterraces
15.00 uur - kruisboogschieten voor de jeugd van 9 t/m 12 jaar

Het feest wordt 's avonds voortgezet bij Kasteel "Keppel" te Laag-Keppel met om:

19.00 uur - Spectaculaire zeskamp voor alle leeftijden, in teamverband van vier personen. Graag voorinschrijving bij: de heer J. Vos, tel. 382615 of de heer J. Nijland, tel. 382406
21.00 uur - Einde zeskamp, gezellig samenzijn op het voorplein van Kasteel Keppel (consumptietent en terras aanwezig)
Traditioneel afgesloten door een geweldig VUURWERK
23.30 uur - Tap toe! Einde vrijdagactiviteiten

Zaterdag 3 september:

09.00 uur - Keuring van versierde wagens, rijwielen en gekostumeerde groepen bij het kerkhuis op de Van Panhuysbrink
09.30 uur - Optocht door Hoog-Keppel van schutters, schoolkinderen vaandelzwaaier, bielemannen, muziekvereniging en drumband van Olden-Keppel en de versierde wagens, fietsen, groepen enz. Eenieder wordt verzocht aan de optocht deel te nemen!
11.30 uur - Begin vogelschieten voor dames en heren boven 16 jaar. Na het koningsschot huldiging van koning en koningin in de feesttent.
11.30 uur - Begin lepeltjesschieten vanaf 16 jaar, om mooie geldprijzen.
12.00 uur - Ringsteken, vanaf 16 jaar
Vrije baan kegelen
13.30 uur - Sprijkerbroekhangen
Kruisboogschieten
14.30 uur - Playbackshow/live optreden in de feesttent
20.00 uur - Prijsuitreiking en aanvang slotfeest in de feesttent

 

HET VOLKSFEEST IN HUMMELO

Ingeleid door de voorzitter van de Volksfeestcommissie geeft een met vele foto's van vroeger en nu toegerust prachtig boekwerkje het programma van het komende Hummelose Volksfeest (kermis?) tot in details weer. De inwoners ontvangen het thuis en wie elders woont maar alles wil nalezen wordt verwezen naar internet: www.volksfeesthummelo.nl.
Ook in Hummelo begint het volksfeest met een puzzeltocht per fiets door de mooiste (voormalige) gemeente van Nederland op zondag 11 september. Een tocht voor het hele gezin voor groepjes van zo mogelijk 2-6 personen. Start ±13.00 uur bij 't Hart van Hummelo. Na terugkomst is er stemmingsmuziek in het restaurant en de prijsuitreiking is rond 18.00 uur te verwachten

maandag 12 september:

19.30 uur - Vogel wegbrengen vanaf het Wissel, naar het terrein aan de Greffelinkallee. Voor een voorproefje op het feest kunt u daarna terecht in 't Hart van Hummelo.

dinsdag 13 september:

12.30 uur - Verzamelen van de deelnemers aan de optocht; na aanmelding en inschrijving volgt de keuring door de jury; een grote deelname wordt op prijs gesteld!!
13.30 uur -  Vertrek van de optocht, voorafgegaan door de muziekvereniging "de Eendracht"
Route: Greffelinkallee, Dorpsstraat, Pennekampweg, Brouwerij, Keppelseweg, Groeneweg, Beatrixlaan, Dorpsstraat, Greffelinkallee.
± 14.15 uur - (Na de optocht) Volksspelen voor:
    * peuters vanaf ± 2,5 jaar
    * leerlingen van de groepen 1 t/m 5
    * leerlingen van de groepen 6 t/m 8 (zeskamp)
    Spelen voor volwassenen:
    * schijfschieten (max. 3 series per deelnemer)
    * dogcartrijden voor dames
    * spel voor volwassenen: deelname hieraan is gratis en het spel begint onmiddellijk na afloop van de kinderspelen.
    Prijsuitreiking van de spelen en optocht: direct na afloop van de spelen

woensdag 14 september:

07.00 uur - Reveille
08.00 uur - Uitreiking van ballonnen op een schoolplein, aan kinderen van 4-12 jaar; de ballonnen zijn voorzien van naamkaartjes; voor jongere kinderen zijn extra ballonnen beschikbaar.
08.15 uur - Opstellen op parkeerplaats bij 't Hart van Hummelo
08.30 uur - Vertrek rondgang door het dorp door ruiters, schutters, bielemannen en schoolkinderen, voorafgegaan door "de Eendracht", eerst naar het rentmeestershuis waar het vaandel wordt geslagen voor de familie Van Rechteren en waar de kinderen de ballonnen oplaten. Daarna verdere rondgang en vaandelslaan op diverse plaatsen in het dorp.
09.30 uur - Verrassingsactiviteit voor kinderen van groepen 1 t/m 4 van de basisschool en voor de peuterklas.
09.45 uur - Opdrachtentocht door het dorp voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8 van de basisschool.
± 12.15 uur - (na aankomst schutters en ruiters): Aanvang volksspelen op het terrein achter in de Greffelinkallee:
    * vogelschieten
    * ringrijden te paard
    * ringrijden per fiets
    * vogelknuppelen voor dames
± 14.30 uur - Optocht naar het Tuinhuis. Hier worden de prijzen van het vogelschieten uitgereikt door A.R.E.L. Graaf van Rechteren Limpurg.
Na terugkomst in het dorp wordt bij cafetaria 't Hart van Hummelo het vaandel geslagen voor het koningspaar van de schutters en dat is tevens het einde van het woensdagmiddagprogramma.
     
    Zowel in "de Gouden Karper" als in 't Hart van Hummelo kunt u al deze dagen genieten van gezellige feestmuziek.

 

DREMPTSE KERMIS

Het programmaboekje voor de Dremptse kermis was op het moment dat wij dit schrijven nog in de laatste fase van bewerking, maar toch kunnen wij u een beeld geven van de komende festiviteiten. Gedetailleerde gegevens vinden de inwoners van Drempt ongetwijfeld via het huis aan huis te verspreiden programma.
De Dremptse kermis wordt gevierd op zondag 18 en maandag 19 september a.s. In Achter-Drempt wordt een groot "kermisplein" gecreëerd, waar alle feestvierders op deze dagen bijeen komen.

Zoals elk jaar wordt op de zondag gestart met de optocht. Deze zal vanaf de Binnenweg in Voor-Drempt vertrekken om 13.00 uur en na een route door Voor- en Achter-Drempt een uur later eindigen in laatstgenoemde dorp. De optocht van de Dremptse kermis heeft zich de laatste jaren tot één van de fraaiste in de omgeving ontwikkeld en er is dan ook steeds een grote publieke belangstelling. Het publiek mag meestemmen voor de publieksprijs, via stembiljetten in het programmaboekje. Tijdens de optocht wordt, zoals dat ook in vorige jaren gebeurde, gecollecteerd en de opbrengst komt geheel ten goede aan het prijzengeld van de wagenbouwers.
Na de optocht kan men zich vermaken op het kermisterrein en feestvieren in de feesttent van de familie Hoppenreijs of de zaal van "de Boerderie".

Maandag 19 september is de dag van de kermistradities. Het vaandel wordt dan gezwaaid voor inwoners en genodigden en dat zal vanaf 09.15 uur plaatsvinden met als startplaats de St. Willibrorduskerk.
Hierna begint het traditionele vogelschieten, waarvoor met kan inschrijven in café de Boerderie op zaterdagavond 17 september van 21.00-22.30 uur. Tegelijkertijd worden op de maandagmorgen diverse volksspelen gehouden. Voor de kinderen van de basisscholen zijn er spelletjes en andere attracties rond de Willibrordusschool. Dremptse kinderen die een basisschool elders bezoeken kunnen zich daarvoor opgeven bij dhr. Ton Plagman, Gildeweg 42, tel. 0313-476652.
Voor volwassenen is er naast het vogelschieten o.a. ringrijden met trekkers en men kan er prachtige prijzen mee winnen.
De huldiging van het koningspaar en van de prins en prinses, alsmede de uitreiking van prijzen van de optocht vinden een half uur na het koningsschot plaats, ditmaal in de feestzaal van "de Boerderie". Daarna is er in beide feestzalen live-muziek met toporkesten.

Tijdens de kermisdagen worden Zomerweg, Hulsevoortseweg en Molenweg afgesloten voor alle verkeer. Uw fiets kunt u goed kwijt op het grasveld voor de Willibrordusschool, waar daarvoor een speciale voorziening wordt getroffen.