Ook Bennie Jolink van Normaal deed een poging de vogel eraf te schieten (Foto: Hanny ten Dolle)

Hanny ten Dolle
HUMMELO - Tijdens de volksfeesten in Hummelo werd Evert Baerends op verrassende wijze schutterskoning. Er werden veel schoten gelost, maar de romp wilde maar niet vallen. Daarom werd om kwart voor drie besloten de schutterskoning te bepalen via loting. Wethouder Minkhorst werd verzocht de loting te doen en hij trok het nummer dat toebehoorde aan Evert Baerends. De zeer verraste Evert en zijn vrouw konden hun oren niet geloven. Zijn vrouw meldde het nog niet te kunnen geloven dat haar man echt schutterskoning was geworden.

In de tweede week van september wordt traditiegetrouw het volksfeest in Hummelo gevierd. Het is een feest van en voor de Hummelse bevolking dat bol staat van oude tradities zoals de optochten van schutters en ruiters, ringsteken te paard, bielemannen die geesten verjagen, vaandelslaan, spelletjes voor de jeugd en het vogelschieten met oude geweren. De traditie kent zijn oorsprong in aloude oogstfeesten. De bevolking bestond vroeger voor het grootste gedeelte uit boeren die na het binnenhalen van de oogst zich een dag wilden vermaken. De uitslagen van het vogelschieten (woensdag): Romp: Evert Baerends, Kop: Henrie Timmerman, rechtervleugel: Gerrit Oosterink (Keppelseweg), linkervleugel: Bennie Vels, staart: Lamert Teunissen, fles: Andies Eggink.

Foto: Ook Bennie Jolink van Normaal deed een poging de vogel eraf te schieten.